Dokumenty niezbędne do wyceny nieruchomości

Dokumenty niezbędne do wyceny nieruchomości oraz do określenia przez rzeczoznawcę stanu prawnego nieruchomości.

RYNEK WTÓRNY

Nieruchomość lokalowa

 • aktualny odpis z księgi wieczystej
 • rzut poziomy lokalu z powierzchniami pomieszczeń (opcjonalnie)
 • umowa przedwstępna (opcjonalnie)
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (lokal spółdzielczy)
 • aktualny odpis z księgi wieczystej (w przypadku założenia księgi)
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej
 • umowa przedwstępna (opcjonalnie)

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (lokal spółdzielczy)

 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej (zawierające m.in. informacje na temat komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz podstawowe dane na temat lokalu – powierzchnię użytkową, położenie na piętrze, układ funkcjonalny)
 • odpis z księgi wieczystej (w przypadku założenia księgi)
 • kopia umowy przedwstępnej (w przypadku podpisania takiej umowy)

Nieruchomość gruntowa zabudowana (budynek mieszkalny):

 • aktualny wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź decyzja o warunkach zabudowy,
 • aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • numer księgi wieczystej i/lub aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • pozwolenie na budowę,
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży,
 • projekt architektoniczno- budowlany (rzuty budynku, specyfikacja materiałów),
 • w przypadku rozbudowy bądź modernizacji – kosztorys budowlany.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 • wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • numer księgi wieczystej i/lub aktualny odpis z księgi wieczystej
 • mapa geodezyjna (ewidencyjna lub podziałowa)
 • kopia umowy przedwstępnej (w przypadku jej podpisania)

RYNEK PIERWOTNY

Nieruchomość lokalowa

 • aktualny odpis z księgi wieczystej na której realizowana jest inwestycja lub numer księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów na działki na których realizowana jest inwestycja
 • pozwolenie na budowę
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z developerem (spółdzielnią mieszkaniową)
 • kosztorys prac wykończeniowych (opcjonalnie)

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej (zawierające m.in. informacje na temat komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz podstawowe dane na temat lokalu – powierzchnię użytkową, położenie na piętrze, układ funkcjonalny)
 • odpis z księgi wieczystej (w przypadku założenia księgi)
 • kopia umowy przedwstępnej (w przypadku podpisania takiej umowy)

Nieruchomość gruntowa zabudowana

 • numer księgi wieczystej i/lub aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • pozwolenie na budowę
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z developerem
 • fragment projektu technicznego zawierający ogólny opis techniczny budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszcze
 • gólnych kondygnacji
 • kosztorys budowlany

Nieruchomość gruntowa niezabudowana:

 • wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • numer księgi wieczystej i/lub aktualny odpis z księgi wieczystej
 • mapa geodezyjna (ewidencyjna lub podziałowa)
 • kopia umowy przedwstępnej (w przypadku podpisania takiej umowy)

Nieruchomość komercyjna:

 • numer lub odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • projekt architektoniczno-budowlany,
 • wykazy powierzchni o odmiennej funkcji ,
 • mapa zasadnicza, ewidencyjna terenu ,
 • wykaz rocznych kosztów utrzymania nieruchomości.
 • mapa geodezyjna (ewidencyjna lub podziałowa)
 • kopia umowy przedwstępnej (w przypadku jej podpisania)

ESTIARE.PL Rzeczoznawca majątkowy Katarzyna Malczewska | Wykonanie: wezstrone.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.